هنوز سبز Sam Vaseghi

ISBN:

Published: 2008

6.14 x 9.21, perfect binding, white interior paper (55# weight), black and white interior ink, whi

108 pages


Description

هنوز سبز  by  Sam Vaseghi

هنوز سبز by Sam Vaseghi
2008 | 6.14 x 9.21, perfect binding, white interior paper (55# weight), black and white interior ink, whi | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 108 pages | ISBN: | 7.19 Mb

هنوز سبز شعر تبعید است، شعری که دامنهی وسیع وضعیت اجتماعی و سیاسی ایرانی را هم در داخل و هم در خارج از کشورش دربر میگیرد، با ابتکارِ زبانی رَمزشُده، زبانی که خاص ادبیاتِ درگیرِ اختناقاست. امّا رمز این زبان پیچیدهنیست: گفتاری مستقیم، نگاهی روشن برMoreهنوز سبز شعر تبعید است، شعری که دامنه‌ی وسیع وضعیت اجتماعی و سیاسی ایرانی را هم در داخل و هم در خارج از کشورش دربر می‌گیرد، با ابتکارِ زبانی رَمز‌شُده، زبانی که خاص ادبیاتِ درگیرِ اختناق‌است.

امّا رمز این زبان پیچیده‌نیست: گفتاری مستقیم، نگاهی روشن بر ریشه‌های وضعیت فلاکت‌بارِ ایران از طریق دوربین شعر و خلق عکس‌هایی که تابوهای اجتماعی و زبانی را می‌شکنند.و در‌عینِ‌‌حال هنوز سبز است، که شعر را تبدیل به «موضوعِ‌شعر» می‌کند، تناسخی، که در ادبیاتِ فارسی هرگز جایگاهی خاص خود نیافته: دراینجا شعر در باره‌ی شعر، شعر می‌گوید و در شعر بی‌’نهایت‘ می‌شود.

«شعر» در هنوز سبز زخمی‌می‌شود و «شعرِ زخمی» هم نمود و هم شاهد‌می‌شود بر ادبیاتی، که تحتِ سانسور حاکمان سیاسی و ‌ اختناقِ جامعه‌، از‌هم‌می‌پاشد و «امید» را در شعر تبدیل به یک «پرسشِ‌ادبی» می‌کند.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "هنوز سبز":


my1stwebsite.eu

©2009-2015 | DMCA | Contact us